ศิลปะให้อะไรกับเรา

หากพูดถึงเรื่องของศิลปะ แน่นอนว่าเราทุกคนก็ต้องนึกถึง ความสวยงามเป็นอย่างแรก เพราะความสวยงามอาจเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นความสวยงามด้านศิลปะ แต่หากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปะ ก็อาจจะมีมากมายหลายอย่างแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การวาดภาพ การแสดง การร้องรำทำเพลง ต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลที่จะสื่อไปในทางของศิลปะ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้สื่อออกมาอาจจะเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งเป็นการที่เราได้เป็นโอกาสให้ผู้คนต่าง ๆ ได้ออกมาแสดงความสามารถทางด้านศิลปะจากความคิดของตัวเองออกมา โดยสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยฝึกคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนได้รู้จักกับการได้สัมผัสกับความเป็นศิลปะที่แท้จริง และยังช่วยสอนให้เขาได้เรียนรู้กับการมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย หากถามว่าศิลปะนั้นให้อะไรกับเราบ้าง 

  • ศิลปะช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ศิลปะช่วยให้เด็ก หรือผู้ใหญ่ ได้แสดงความสามารถทางด้าน สติปัญญา ความคิด การรู้จักแสวงหาความรู้ และความความจำเป็นต้น 
  • ศิลปะช่วยพัฒนาร่างกาย ศิลปะจะช่วยพัฒนาทางด้าน หู ตา จมูก ปาก รู้จักคิด รู้จักฟัง รู้จักคุณค่าที่ดีต่อการพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ และศิลปะยังช่วยพัฒนาในส่วนของเซลล์ประสาทของมนุษย์ได้อีกด้วย จึงทำให้มนุษย์มีความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ศิลปะช่วยพัฒนาอารมณ์ ศิลปะช่วยทำให้สภาพจิตใจ และอารมณ์ มีความรู้สึกสงบ ทำให้มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยศิลปะจะช่วยให้ร่างกายของเราไม่เกิดอารมณ์วอกแวก แต่จะทำให้ร่างกายของเรามีพลังงานที่นุ่มนวล และมีความรู้สึกดีต่อตนเอง

ศิลปะในปัจจุบันนี้จะเป็นการพัฒนาให้ผู้ที่เรียนรู้ หรือผู้ที่ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าในในเรื่องของศิลปะ และมีความซาบซึ้งในเรื่องของศิลปะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 

  • ด้านดนตรี จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้ได้เข้าใจเกี่ยวองค์ประกอบ และองค์ความรู้ทางด้านดนตรี สามารถทำให้ผู้ที่เรียนรู้ได้มีการแสดงออกทางด้านดนตรี โดยจะถ่ายถอดความรู้สึกนั้นออกมาผ่านทางบทเพลง หรือดนตรี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคุณค่าทางด้านดนตรีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
  • ด้านทัศนศิลป์ จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาผ่านทางจินตนาการ หรือเทคนิคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามรถคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์คุณค่าผลงานทางด้านทัศนศิลป์ได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ ศิลปะยังถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ โดยถูกสร้างขึ้นมาให้เกิดความสวยงาม และเป็นที่น่าจดบันทึกลงในประวัติศาสตร์ ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็ได้มีการสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub casino online มือถือ

ศิลปะร่วมสมัยและงานดิจิตอล

ในยุคปัจจุบันที่งานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Social Media หรือแม้จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะมากมายได้ในยุคปัจจุบันดั้งเดิมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแต่ละยุคสมัยหรือข้อมูลในงานศิลปะนั้นก็สามารถค้นหาในโลกออนไลน์ได้ง่ายไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะร่วมสมัย

หรือการพัฒนางานต่างๆที่บ่งบอกถึงความต้องการของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันผู้คนจำเป็นจะต้องมีการ รับรู้เกี่ยวกับว่าสถาบันหรือหอศิลปะสถานที่ไหนมีการนำศิลปินคนไหนนำมาจัดแสดงงาน หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการนำงานศิลปะยุคก่อนๆมาจัดแสดงที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะจะช่วยให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงงานแต่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้ผู้คนมีการพัฒนาคุณภาพของจิตใจเพราะศิลปะเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ยุคก่อนที่เริ่มทำประติมากรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นงานปั้นงานเขียน ภาพวาด รวมทั้งยังมีในส่วนของงานหรือมากมายในยุคปัจจุบันศิลปะร่วมสมัยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่งานเดิมๆเพียงเท่านั้น ยังมีศิลปะการแสดง ศิลปะเกี่ยวกับเครื่องดนตรี รวมทั้งนี้ในส่วนของศิลปะอื่นๆอีกมากมาย

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชีวิตผู้คนมีการพัฒนาอยู่ข้างเยอะบุคคลสามารถแสดงออกถึงเรื่องราวต่างๆหรือความต้องการในชีวิตได้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันที่มีการแสดงออกเกี่ยวกับการเมืองข้างเยอะ ผู้คนมีความต้องการในการแสดงออกทางความคิดรวมทั้งยังนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เยอะมาก นี่เอง

จึงทำให้งาน Digital ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับงานศิลปะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกคนต่างๆสามารถเข้าถึงงานสิ่งนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศิลปะร่วมสมัยนี้ปัจจุบันก็มีการเปิดคอร์สการเรียนการสอนรวมทั้งที่มีในส่วนของ สถาบันการศึกษามากมายความสนใจในการเข้ามาเพื่อให้ความรู้กับบุคคลต่างๆอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆโดยเฉพาะในประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงเกี่ยวกับงานศิลปะได้ง่ายมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนหรือการพัฒนาการทำงานในการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ผู้คน มีการผสมผสานทางด้านความคิด หรือมีการผลิตงานร่วมสมัย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่งานดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล Art หรือจะเป็นในส่วนของ ดิจิตอลเพ้นท์ งานต่างๆในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายและมีความเติบโตค่อนข้างเยอะเพราะยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงงานต่างๆ

สามารถเข้าถึงง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็น Social Media ต่างๆ จึงทำให้การพัฒนางานหรือการขายงานมีความง่ายมากยิ่งขึ้นเองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานศิลปะร่วมสมัยต่างๆมีการพัฒนาได้มันเยอะ และงานศิลปะยังเป็นงานที่แสดงถึงความอิสระของผู้คนต่างๆในยุคปัจจุบันดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การพัฒนางานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub ทดลองเล่นฟรี

ยุคคริสเตียนและการทำงานปฏิมากรรม

ยุคคริสเตียนเป็นยุคที่ศาสนาและศิลปะมีการเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมภาพวาดหรือแม้แต่จะเป็นภาพเขียน งานแกะสลัก หรืองานปั้นต่างๆ ทุกคนต่างมีความต้องการในการสร้างอารยธรรมจากอีกแม้แต่จะเป็นการสร้างงาน เคยมีคนบอกไว้ว่าความต้องการในการอยู่อาศัยของผู้คนมีเพียงแค่ 4 อย่างแต่เพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย

แต่อย่างไรก็ตามการที่มนุษย์จะอยู่รอดบนโลกอันโหดร้ายในยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เสียงเธอเท่านั้นยังมีในส่วนของความกลัว ความหวาดกลัวเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์มีการอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ มีการหลบเลี่ยงจากอันตรายต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างอาวุธ การเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือการพัฒนารูปแบบสังคมจะทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างเกษตรกรรม การสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยผู้คนก็ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง อะไรก็ตามศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะที่ช่วยทำให้ผู้คนเข้าถึงศาสนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคคริสเตียน การเปลี่ยนแปลงของศาสนาที่มีคนต้องการให้ผู้คนยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการบอกไว้ว่าเมื่อสูญสิ้นไปแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าคือผู้ที่ทำทุกอย่างให้เรามีชีวิตอยู่ที่ไหนทุกวันนี้

ที่ลำปางตอนนี้เองจึงทำให้ศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนผู้กระทำความต้องการในการรับรู้หรือว่าเข้าถึงพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในการพัฒนางานในการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะนี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ในปัจจุบันเราจึงเห็นงานของ ยุคคริสเตียนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระเยซู รวมทั้งยังมีในส่วนของภาพวาดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหรือตัวละคร

สำคัญสำคัญ นี่เองจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การเปลี่ยนแปลงของศาสนาหรือ Messenger ในการใช้ชีวิตของผู้คนช่วยให้งานต่างๆมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นหรืองานต่างๆเหล่านี้ถูกส่งต่อมายังคนรุ่นหลัง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือความเชื่อต่างๆเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่องานศิลปะงานศิลปะคือการถ่ายทอด ความคิดของศิลปิน

หรือไม่ก็จะเป็นสภาพสังคมต่างๆที่ศิลปินขนาดนั้นกำลังเผชิญอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆจึงมีความพยายามจะศึกษาเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ การทำงานศิลปะ การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การทำหนังสือ แต่ไรก็ตามงานศิลปะอีก 1 สิ่งที่ศิลปินแอบซ่อนความคิดหรือแม้แต่จะเป็น ทัศนคติ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือแม้จะเป็นการทำงานต่างๆจึงเห็นได้ชัดว่างานศิลปะดังกล่าวนี้มีผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมในการทำงานต่างๆก็ส่งผลอย่างยิ่งกับงานทางด้านศิลปะ 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub สูตรบาคาร่า

งานศิลปะและสีในยุคบาโรก

ยุคสมัยแห่งงานศิลปะอีก 1 ยุคที่มีความเชื่ออย่างมากก็คือยุคบาโรกที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในผ่านงานศิลปะจำนวนมาก อย่างไรก็ตามแต่ละยุคแต่สมัยก็มีการผลิตรูปแบบของงานศิลปะที่ต่างกันภัยพบบุคคลต่างๆต้องการจะระบายอารมณ์หรือแสดงสุนทรียภาพตามยุคมันๆ ซึ่งอย่างไรก็ตามถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เริ่มมีการเรียนรู้ถึงหลักการในการใช้งานศิลปะต่างๆของแต่ละยุคสมัยเข้ามาพัฒนาการทำงานในการทำงานศิลปะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการทำงานต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

งานศิลปะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาดเขียนบนผืนผ้าใบ งานจิตรกรรมฝาผนัง เสาปูน คฤหาสน์ งานสถาปัตยกรรม รวมทั้งยังมีในส่วนของงานปั้นต่างๆ และในยุคปัจจุบันศิลปะได้ถูกพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปสู่โลกออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับทางด้าน Digital Art ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ซึ่งการนำศิลปะในยุคต่างๆมาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้

ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคสมัยจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถ้าพูดถึงในยุคของบาโรกหรือโรโกโก้ ก็คงต้องพูดถึงศิลปินชาวฮอลแลนด์หรือนิกายโปรเตสแตนต์ ที่ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลความเชื่อต่างๆในศาสนาต่างๆ เทพนิยายทางด้านประวัติศาสตร์นำไปสู่ถึงกิจกรรม บนขาหยั่ง ทั้งภาพวิวทิวทัศน์มากมายรวมทั้งภาพเหมือนต่างๆที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความสดใสหรือแม้แต่จะเป็นประติมากรรมอีกมากมาย

มีเสียงสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง อย่างไรก็ตามศิลปะในยุคบาโรกนี้ได้มีการพัฒนาศิลปะจากต่างโลกนี้อยู่ตลอดเวลาให้มีความเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและผลงานต่างๆได้ถูกพัฒนามาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาและศาสนาต่างๆ อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคต่างๆได้มีการพัฒนางานศิลปะต่างๆที่มีลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น

งานต่างๆที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะผู้คนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ในส่วนของงานศิลปะภาพวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่งานศิลปะต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกจัดแสดงว่าภายในอาคารเอมีหรือ Museum ต่างๆ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้มีบทบาทอย่างมากการใช้ชีวิตของผู้คนในงานเสพสุนทรียภาพ หรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆที่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนมีความเรียนรู้ในการใช้งานศิลปะต่างๆเพื่อสอดคล้องกับและพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

งานศิลปะจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ในยุคนั้นๆ นั่นเป็นสาเหตุที่ยุคสมัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของศิลปะที่มีความแตกต่างกันตามอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เว็บพนันไม่ผ่านไลน์

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของลัทธิต่างๆทางสังคม

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นทิศทางการเข้าถึงงานต่างๆมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันความรู้ความสามารถของศิลปินมีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มีอาคาเดมี่หรือ Museum มากมายเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการศึกษาของผู้ ฉะนั้นการศิลปะได้รับความสนุกสนานอย่างมากยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยเด็กสามารถเข้าถึงศิลปะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย

การมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางด้านศิลปะตั้งแต่วัยประถมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ทำให้มีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆที่เพิ่มมา ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้าต่างหรือไม่จัดเป็นการสร้างรูปแบบในการติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจากการโอนนี้ช่วยให้ผู้คนมีการเผยแพร่งานที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ใช้อินเตอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่ข้างเยอะจึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึง

ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นิ้วปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับทางด้านศิลปะหรืองานศิลปะต่างๆได้ง่ายมาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานต่างๆเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ลัทธิต่างๆเกี่ยวกับศิลปะมีการเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์คือ 1 ยุคสมัยที่มีการเติบโตทางด้านงานศิลปะ 

คือการแสดงออกถึงศิลปินที่มีหัวก้าวหน้าในการแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายสำหรับงานเก่า อย่างไรก็ตามยังมีอีกมากมายหลายรอบที่ที่มีการพัฒนางานต่างด้าวนี้เพราะผู้คนมีความต้องการในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆหรือแม้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานการพัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้ผู้คนมีการรับรู้รูปแบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น งานประติมากรรมต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือประกอบโครงสร้างในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนางานหรือแม้แต่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างในการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบมีการพัฒนาอยู่เสมอผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบงานหรือการสร้างสรรค์งานใหม่

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการในการพัฒนางานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปินในยุคปัจจุบันมีการเติบโตที่ค่อนข้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแนวคิดของการทำงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ที่ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบงานต่างๆเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของลัทธิต่างๆและสังคมในการอยู่อาศัยซึ่งเป็นผลกระทบต่องานศิลปะ 

 

 

สนับสนุนโดย   เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

สถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนศิลปะและศิลปิน

การสนับสนุนทั้งงานศิลปะและการสนับสนุนศิลปินนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะในปัจจุบันถือว่าคนเรานั้นหันไปสาใจอย่างอื่นทำให้บางครั้งก็อาจจะมีการมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ ทำให้งานสร้างสรรค์การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรจะเป็นและมีบางสิ่งที่ทาง Louis vitton ได้มีการจัดทำขึ้นนั่นก็คือในปีช่วงปี2001 เจ้าของ Louis vitton เจ้าของ Fendi เจ้าของ Dior ก็มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะสร้าง Museum สำหรับมูลนิธิ Louis vitton เพื่อแสดงผลงานทางศิลปะเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินและงานศิลปะทั่วโลก 

ไม่เพียงแต่การสนับสนุนเพียงแค่ประเทศฝรั่งเศษเท่านั้น ทำให้เจ้าของ Louis vitton นั้นได้ไปพบกับคนสำคัญคนหนึ่งอย่าง Frank Gehry บุคคลนี้นั้นเป็นบุคคลสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกนั่นเอง โดย Frank นั้นเกิดที่แคนนาดาและได้มาใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นระยะเวลาที่นานมาก และเขาถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะอย่างมากเลยทีเดียวไม่เพียงแต่มีชื่อสียงเท่านั้นก็มีอิทธิพลอย่างมากในวงการสภาปัยกรรมเช่นกัน

เมื่อมีกันพบกันและพ๔ดคุยระหว่างทั้งสองในปี2011แล้วนั้นกว่าที่จะสรุปออกมาเป็นรูปเป็นร่างนั้นในปี2006 หลังจากนั้นก็ต้องเจอศึกใหญ่กับการต่อสู่ฟาดฟันศึกใหญ่กับเทศบาลในนครปารีสอีก ถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลระดับโลกทั้งสองคนนั้นก็ใช่ว่าการทำการและดำเนินการต่างๆจะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่างก็ต้องมีอุปรรคในการทำงานทั้งสิ้น ด้วยที่ว่าการสร้าง Museum นี้นั้นถือว่าเป็นการสร้างที่มีความยิ่งใหญ่ของกรุงปารีส

ทำให้ขั้นตอนในการดพเนินการจึงเป็นไปได้ยากและมีความซับซ้อนนั่นเอง และหลังจากเรื่องราวเหล่านี้สามารถดำเนินการผ่านไปได้ในปี 2008 นั้นก็เริ่มลงมือในการสร้างและในขณะที่กำลังสร้างนั้นมีการถูกระงับชั่วคราวในปี2011ด้วยเพราะด้วยเรื่องความไม่ปลอดในในลักษณะโครงสร้างและการก่อนสร้าง ทำให้เกิดการแก้แบบเกิดขึ้นและก็มีการผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่ว่าจะเป็นแก้แก้โครงสร้าง แก้แบบ การถกเถียงในเรื่องความปลอดภัย ทั้งกับคนและสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาจนสามารถเปิดให้ใช้งานได้จริงในช่วงปลายปี2014

โดยสถาปัตยกรรมนี้นั้น ที่มีการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์โดย  Frank Gehry นั้นมีการสร้างสรรค์โดยการนำแนวคิดของสถานที่สำคัญๆต่างๆทั่วกรุงปารีสมาออกแบบและผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นพระราชวังกร็องปาแล และมีคามคิดต่อว่าอยากให้โครงสร้างทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนเรือและมีลักษระโครงสร้าง

โดยรวมเป็นกลีบดอกไม้และมีลักษระทับซ้อนที่สวยงามมีการออกแบบโครงสร้างต่างๆนั้นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะ3Dทั้งหมดด้วยนั่นเอง และเมื่อมีการสร้างแล้วเสร็จก็มีการจัดนิทรรศการและการโชว์ผลงานทางด้านศิลปัอยู่ภายในและมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนด้วยถือว่าเป็นสถานที่แห่งสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่สวยงามอย่างมากและยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และแสดงความสามารถในด้านศิลปะที่ดีอีกด้วย

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

ภาพวาดที่สวยงามและได้รับความนิยมที่สุดในโลก

ภาพวาดนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานออกมาจากจิตรกร ศิลปิน ดดยการสร้างารรค์เหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากการจินตนาการบ้างและเกิดจากการที่พวกเขาเห่านั้นได้พบเจอและได้เห็นสิ่งต่างๆ และภาพวาดที่มีความสวยงามที่ได้รับควาทนิยมและเป็นภาพวาดที่โด่งดังที่สุดในโลกนั้นก็มาจากการวาดภาพเหมือนหรือการจำลองเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

แต่ด้วยการสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่หรือเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างน่าสนใจก็ทำให้ภาพวาดเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ชื่นชมและชื่นชอบในศิลปะต่างก็มองและชื่นชมด้วยความยกย่องผลงานที่สวยงามเหล่านี้ทำให้สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นได้รับก็คือการยกย่องและภพวาดก็เป็นภาพที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งภาพวาดที่สวยงามและเป็นภาพวาดที่ยังคงได้รับความนิยมตั้งแต่ในอดีตใจนถึงปัจจุบันก็มีมากมายหลากหลายภาพและจากหลากหลายศิลปิน อาทิเช่น

ภาพวาดโมนาลิซ่า ถ้าหากพูดถึงภสพวาดนี้แล้วนั้นเชื่อว่าหลายคนมักจะคุ้นภาพและคุ้นชื่อเป็นอย่างดี และเชื่อว่าในชีวิตครั้งหนึ่งนั้นทุกคนล้วนจะต้องเคยพบกับรูปภาพนี้อย่างแน่นอน เพราะรูปภาพนี้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของภสพแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจของภาพวาดด้วย ทำให้มีการนำภาพวาดเหล่านี้มาวาดเลียนแบบ

หรือทำการคัดลอกและนำไปเป็นของประดับตกอต่งสถานที่ต่างๆนั่นเอง โดยภาพโมนาลิซ่านั้นถือว่าเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่ดด่งดังอย่างมากหรืออาจจือได้ว่าเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตลอดกาลด้วย ภาพวาดโมนาลิซ่านี้นั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากฝรมืออีโอนัลโด ดา วินชี ในช่วงยุคที่มีการฟื้นฟูศิลปะ

ที่เมืองฟอเรนส์ในประเทศอิตาลีนั้นเขาได้มีการสร้างสรรค์ภาพวาดโมนาลิซ่าขึ้นมาและหลังจากที่เขานั้นใช้เวลาไม่นานก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์ก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

โดยภาพวาดนี้นั้นถูกตั้งชื่อตามแบบก็คือ โมนาลิซ่า เดล จีออคอนโด ซึ่งเป็นหญิงสาวที่เจริญเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีและมั่งคั่งแห่งเมืองฟอเรนส์ และในเวลาต่อมาภาพวาดของโมนาลิซ่านั้นได้ถูกขโมยออกไปจากพิพิธภัณฑ์ Louver ในประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ที่ได้ทำการขโทยนั้นก็คือลูกจ้างชาวอิตาลีด้วยความรักในชาติขิงเขา

เขาบอกเหตุผลที่ขโมยภาพวาดโมนาลิซ่าก็เพราะว่า ภาพวาดโมนาลิซ่านั้นควรจะได้กลับไปตั้งโชว์ยังประเทศบ้านเกิดของผู้วาดอย่างดาวินชีนั่นเองแต่การขโมยของเขานั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเขาถูกจับได้เสียก่อน ภาพวาดดมนาลิซ่าได้ถูกนำมาจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์ Louver อีกครั้งและก็มีผู้คนมากมายแห่มาชมภาพวาดโมนาลิซ่าเป็นจำนนวนมาก

ทำให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่า500ปีแล้วที่ดาวินชีนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่าโมนาลิซ่าขึ้นมาแต่ความนิยมที่จะชื่นชมในความสวยงามของภาพวาดโมนาลิซ่านั้นก็ยังไม่ซาลงไปเพราะยังคงเป็นสิ่งที่ชาวโลกยังชื่นชมและหาโอกาสที่จะได้ชื่นชมสักครั้งหนึ้งในชีวิตอีกด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ํา 100

การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะ

ศิลปะเป็นสิ่งที่มีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัยเพราะศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องการวาดรูปไปวันๆเท่านั้นแต่การเรียนรู้และการมีศิลปะเป็นความสามารถนั้นเป็นสอ่งที่จะสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านอื่นๆได้อีกด้วย ปัจจุบันจึงมีการสนับสนุนศิลปะมากขึ้นเพราะการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ยังถือว่าขาดคนที่จะมาสร้างสรรค์ศิลปะให้โลกขงเราอยู่

เพราะศิลปะไม่ใช้เพียงการวาดรูปเท่านั้นแต่ศิลปะยังสามารถต่อยอดไปยังงานแขนงอื่นๆได้ ทำให้ศิลปะเป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันนั้นต้องการคนที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสนับสนุนด้านศิลปะนั้นจึงมีการสนับสนุนจากส่วนที่เกี่ยวข้องและได้มีการส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะให้กับคนในทุกช่วงทุกวัยด้วย

สามารถนำศิลปะด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเชื่อว่าในแต่ละวันเราจะต้องพบและเจอสิ่งที่เป็นศิลปะอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราซึ่งบางครั้งเราก็สามารถที่จะแยกและรู้ได้ว่าสิ่งใดคือศิลปะและสิ่งใดไม่ใช่ศิลปะ

หรือในบางครั้งอาจจะแยกไม่ได้เพราะอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะมากพอ ทำให้การสนับสนุนในด้านศิลปะนี้นั้นก็เพื่อให้คนทั่วไปสามารถที่จะแยกความเป็นศิลปะในชีวิตประจำวันออกได้ เพื่อท่ามารถรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือศิลปะ และมีการนำศิลปะเหล่านั้นมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้น

เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้ เมื่อมีความรู้ในด้านศิลปะ ถึงแม้ศิลปะจะเป็นการเรียนรู้ที่มีมากกมายหลากหลายแขนง แต่ถ้าหากเรานั้นได้รับรู้ถึงความเป็นศิลปะอย่างดอย่างหนึ่งแล้วละก็เราจะได้รู้จักและเรียนรู้ความเป็นศิลปะแขนงอื่นๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ก็จพทให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือคิดค้นผลงานใหม่ๆขึ้นมา เพื่อทำให้ผลงานทางด้านศิลปะนั้นมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นได้

ใช้ศิลปะในการสร้างความผ่อนคลายและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ไม่เพียงเป็นการสร้างสรรค์เพียงเท่านั้นแต่ศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างความผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่างดีเลยทีเดียว เมื่อเรานั้นมีความเข้าใจถึงความเป็นศิลปะต่างๆแล้วเราก็จำนำความเป็นศิลปะนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และสามารถที่จะสร้างความเพลิดเพลินทั้งแก่ตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วยนั่นเอง

สามารถสร้างรายได้จากศิลปะได้ ถ้าหากเราเรียนรู้และมีความรู้ทางด้านศิลปะมากพอเราก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานแปลกใมห่ขึ้นได้

เมื่อเราสามารถสร้างผลงานได้ แน่นอนว่าเราสามารถที่จะหารายได้จากผลงานที่เราสร้างผลงานที่มีความแตกต่างและความแปลกใหม่นั่นเอง ดังนั้นแล้วการสนับสนุนในด้านศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างดีและต่อเนื่องเพราะศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้โลกได้อย่างมากมายด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   แทงบอลออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

 

ตำนานป่าคำชะโนด

คำชะโนดนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากโดยสิ่งที่ทำให้ที่นี่นั้นโด่งดังไม่ใช่เพราะว่ามันมีเพียงแค่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่เป็นเพราะว่าจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่ง ซึ่งจะไม่มีวันแห้งแล้งโดยเด็ดขาดไม่ว่ารอบบริเวณด้านข้างนั้นจะมีภัยแห้งแล้งมากเพียงใดน้ำตรงบ่อน้ำนั้นก็จะไม่มีวันแห้งและยังคงมาอยู่เสมอชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าน้ำที่ออกมาจากบ่อน้ำตรงนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ่อน้ำนั้น

อาจจะเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับใต้บาดาลโดยมีความเชื่อว่าจะมีพญานาคออกมาจากบ่อน้ำแห่งนี้โดยแฝงตัวเป็นมนุษย์มาอยู่ที่เมืองมนุษย์และเมื่อเวลาจะกลับไปก็จะกลับเข้าไปในบ่อน้ำอีกครั้ง โดยที่นี่นั้นก็มีตำนานเช่นเดียวกันโดยในตำนานมันได้กล่าวไว้ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่ง

ซึ่งเขานั้นทำงานรับจ้างฉายหนังตามสถานที่ต่างๆเช่นงานวัดโดยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่ๆเขาจึงไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีงานเข้ามาด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมได้มีสายเรียกเข้ามาจากเบอร์โทรศัพท์เขาจึงได้ลองไปรับสายดูแล้วก็รู้ว่าคนที่โทรมานั้นเป็นลูกค้าของเขาซึ่งต้องการที่จะให้เขานั้นไปฉายหนังที่งานวัดตรงป่าคำชะโนด

ซึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบตกลงว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นจะไปถึงโดยนอกจากนั้นก่อนที่เขาจะวางสายเขายังได้ยินชายหนุ่มที่คุยในสายพูดอีกว่าเมื่อไปถึงแล้วจะต้องฉายหนังจนถึงเที่ยงคืนห้ามฉายเกินเที่ยงคืนโดยเด็ดขาดและเมื่อเสร็จแล้วให้เดินออกไปและห้ามหันหลังกลับมาอีก

โดยถึงแม้ว่าชายหนุ่มนั้นเลยงงแต่เขานั้นก็ไม่ได้ถามลูกค้าของเขาต่อแต่กลับวางสายแล้วได้เตรียมของให้เรียบร้อยที่จะไปฉายหนังให้กับลูกค้า โดยเมื่อเขานั้นเดินทางมาถึงก็เป็นช่วงเวลาตอนสองทุ่ม เท่านั้นที่ต้องเตรียมฉายหนังเรียบร้อย ช่วงเวลานั้นเองลูกค้าก็ได้เดินออกมาพอดีโดยมีคนหลายๆคนนั้นเดินออกมาเป็นกลุ่มจำนวนประมาณ 20 คน

โดยเขานั้นได้เตรียมหนังสยองขวัญเอาไว้ ไม่ว่าเขานั้นจะฉายหนังที่น่ากลัวมากแค่ไหนก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่มาดูหนังดูกลัวอะไรสักนิดทุกคนมีสีหน้าที่ดูเฉยเมยดูไม่มีอารมณ์อะไรเลยสักนิดเมื่อถึงเวลาที่ต้องคืนชาวบ้านก็เดินกลับเข้าไปในป่าชายหนุ่มก็รีบเก็บของแล้วก็เดินออกไปโดยใจเขาเองนั้นก็ยังคงงงอยู่ว่าทำไมนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะมองกลับไปได้ถ้ามันตอบมาเขาจึงเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งและไปถามกับหลวงพ่อว่าชาวบ้านที่มาดูหนังนั้นคือใครซึ่งหลวงพ่อก็ถามว่าดูหนังจนตอนไหนชายหนุ่มก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมด

ซึ่งเมื่อหลวงพ่อนั้นได้ยินเรื่องทั้งหมดก็หน้าซีดลงแล้วก็เรื่องให้ฟังว่าจริงๆแล้วนั้นนั่นอาจจะเป็นวิญญาณของพญานาค หรือไม่ก็เป็นผีของคนที่อาศัยอยู่แถวนี้เพราะเมื่อก่อนที่นี่ก็มีคนตายกันเยอะมากจนทำให้ชายหนุ่มคนนั้นกลัวมากและไม่กล้าที่จะมาฉายหนังที่นี่อีกโดยเรื่องนี้นั้นได้กลายเป็นเรื่องที่แพร่สะพัดโด่งดังเป็นอย่างมากยิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทำให้คนที่เชื่อเรื่องพญานาคยิ่งมีความศรัทธาเท่านั้นดังนั้นที่นี่จึงกลายเป็นที่ขอหวยอีกที่นึงไปแล้ว

 

 

สนับสนุนโดย   จีคลับคาสิโนออนไลน์

ตำนานพญาคันคาก พญาคางคกที่คนอีสานนับถือ

 ที่ภาคอีสานนั้นมีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่ง เกี่ยวกับพญาคางคก ซึ้งเรานั้นจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่า พญาคันคาก โดยวันนี้นั้นเราจะมาขอเล่าตำนานของพญาคันคากกันค่ะว่าเรื่องราวนั้นมันจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะ.

 พญาแถนนั้นคือเทวดาองค์หนึ่งที่จะเป็นเทวดาที่สามารถจะบังคับฝนว่า จะให้ตกลงมาที่โลกมนุษย์ หรือว่าจะให้ไม่มีฝนตก โดยมีอยู่วันหนึ่งที่มีชาวบ้านปากเสียคนหนึ่งได้กินเหล้าจนเมามายและก็ได้พูดจาหลบหลู่พญาแถน โดยได้สบถคำหยาบมากมากใส่พญาแทนด้วยความโกรธพญาแถนจึงเสกให้ไม่มีฝนตกลงมาที่โลกมนุษย์ จนกว่าพระองค์นั้น

จะทำสงครามกับใครคนหนึ่งและพระองค์พ่ายแพ้ ซึ้งชาวบ้านนั้นล้มตายกันไปหลายคนเพราะว่าไม่มีน้ำให้ดื่มนอกจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าฝนนั้นไม่ตกมานานมากถึงมากถึงครึ่งปีแล้วนั้นจึงทำให้ชาวบ้านนั้นหมดความอดทนชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันและตกลงกันว่าจะไปขอร้องให้ พญานาคไปต่อสู้กับพญาแถน

โดยเมื่อชาวบ้านไปขอพญานาคด้วยความสงสาร พญานาคจึงได้ตอบตกลงที่จะไปต่อสู้กับพญานาค โดยพญานาคนั้นก็ได้ไปสู้กับพญาแถนแต่ก็ต้องกลับมาด้วยความผิดหวังเพราะพญานาคนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะพญาแถนได้ วันต่อมาชาวบ้านก็ได้มานัดเจอกันอีกครั้ง โดยคราวนี้นั้นตกลงกันว่าจะไปขอร้องให้พญาต่อตัวและพึ่งให้ไปสู้รบกับพญาแถนผึ้งก็ตอบตกลงที่จะไปสู้รบตัวต่อก็ตอบตกลงด้วยเช่นเดียวกันไม่นานนักผึ้งและตัวต่อก็กลับมาและก็บอกว่าพวกมันนั้นพ่ายแพ้ให้กับพญาแถน ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนนั้นจนปัญญาที่จะหาทางแก้แค้นพญาแถน

ในระหว่างนั้นเองได้มีคางคกตัวนึงที่ได้ผ่านมาพญาคางคกจึงเสนอว่ามันนั้นจะไปสู้รบกับพญาแถนเองชาวบ้านจึงตอบตกลงโดยชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านนั้นจะไม่ทำร้ายคางคกอีกถ้าเกิดว่าคางคกนั้นสามารถที่จะทำร้ายและสู้ชนะพญาแถนได้แล้วคางคกก็ตอบตกลงดังจากที่มันตกลงกับชาวบ้านเสร็จมันก็ไปหาจอมปลวกโดยมันนั้นได้ขอร้องให้จอมปลวก

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมันสร้างรังกลายเป็นเหมือนบันไดไปที่ท้องฟ้าเพื่อที่มันนั้นจะได้สามารถขึ้นท้องฟ้าไปสู้กับพญาแถนได้ซึ่งเจ้าจอมปลวกนั้นก็ตอบตกลงในระหว่างที่กำลังรอเจ้าจอมปลวกสร้างรังเป็นบันไดอยู่นั้นเจ้าคางคกก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกน้องของมันฟังลูกน้องของมันนั้นก็ตอบตกลงที่จะไปช่วยก็มีลูกน้องตัวนึงที่ชื่อว่ามอด

โดยมอดนั้นเป็นทหารคางคกคนสนิทของพญาคางคกมอด ถูกสั่งจากพญาคางคกให้ไปหาตะขาบและแมงป่องเป็นเพื่อนของพญาคางคกบอกให้ตะขาบและแมงป่องนั้นแอบขึ้นไปที่เมืองสวรรค์พร้อมกับพวกเขาแล้วก็ไปจัดโจมตีทหารของพญาแถนซึ่งเมื่อ ตะขาบและแมงป่องรู้เรื่องก็ตอบตกลงโดยทุกคนนั้นก็ทำตามแผนที่พญาคางคกนั้นวางแผนเอาไว้ไว้กันเป็นอย่างดี

โดยสุดท้ายแล้วนั้นและเพื่อนฝูงทุกๆคนก็สามารถที่จะเอาชนะกับพญาแถนได้โดยคางคกนั้นบอกว่าพญาแถนนั้นจะต้องให้ชาวบ้านนั้นมีฝนตกมาได้แล้วซึ่งพญาแถนนั้นก็ตอบตกลงแล้วก็เสร็จให้มีฝนตกลงมาต่อจากนั้นก็ไม่มีวันไหนอีกเลยที่นั่นจะมีภัยแล้งโดยเมื่อเจ้าคางคกตัวนั้นตายนั้นทุกคนก็ได้สร้างรูปปั้นของมันขึ้นมาโดยตั้งชื่อมันว่าพญาคันคากคำว่าคันคากนั้นหมายถึงคางคกนั่นเอง

และนี่ก็คือตำนานของพญาคางคกอยู่ที่เรารู้จักกันในนามพญาคันคาก

 

 

สนับสนุนโดย   คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100