ประวัติลอยกระทง

ประเพณีการลอยกระทงนั้นมีมาช้านานเพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อต่อกันมาโดยที่เรานั้นมีความเชื่อเรื่องการขอโทษพระแม่คงคาหรือว่าขอขมาพระแม่คงคงคาหรือว่าการสะเดาะเคราะห์การลองกระทงนั้นมักจะมีทุกๆเดือน 12 ของทุกๆปีซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำลำคลองนั้นเต็มตลิ่งและผู้คนนั้นจะเข้าตามทำประเพณีทุกๆปี

จุดเด่นของการลอยกระทง

คือการลอยกระทงเป็นนักขัตฤกษ์รื่นเริงของคนทั่วไป  เมื่อเป็นพิธีหลวงนั้นเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมส่งน้ำ  และต่อมานั้นเรียกว่าลอยพระประทีป เพราะว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  เพราะว่าได้ปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และได้ทำต่อมาตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พิธีการลอยกระทงเดิมทำกันในวันเพ็ญเดือน 11 และวันเพ็ญเดือน 12  โดยปัจจุบันพิธีการลอยกระทงเราสันนิฐานว่าได้มาจากอินเดียตามหลักพราหมณ์เชื่อกันว่าลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคา อันศักดิ์สิทธ์ของอินเดียและลอยเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าคือ พระนารายณ์

และส่วนชาวพุทธหรือว่าคนไทยนั้นที่ลอยกระทงนั้นเป็นการที่เรานั้นขอโทษแม่น้ำคงคาและทำการขอขมาและการลอยกระทงของเรานั้นทำด้วยจากต้นกล้วย การที่เอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงเพื่อเป็นการขอโทษแม่คงคาและด้วยการที่เรานั้นตบแต่งกระทงของเราให้สวยงามด้วยการที่เรานั้นตบแต่งให้สวยงามด้วยดอกไม้ จากนั้นเราจะมีธูปเทียนใส่ลงไปด้วย

และเดียวนี้การจัดงานประเพณีลอยกระลอยนั้นเริ่มมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่และมีการประกวดนางมาศในแต่ละตำบลและแต่ละที่นั้นจะจัดงานวัดกันอย่างตื่นหูตื่นตากันอย่างมากอยู่ที่ว่าเดียวนี้ที่วัดไหนตรงไหนที่มีการนิยมไปกันมากวัดนั้นจะมีคนเข้าไปท่องเที่ยวกันอย่างมาก แต่เมื่อก่อนนั้นมีการจุดพุด้วยแต่ว่าเดียวนี้ด้วยกฏหมายนี้ไม่ให้มีการจุดพุเพื่อที่ลดการหลีกเลี่ยงอาการบาทเจ็บของเด็กๆเพราะว่าเด็กๆนั้นชอบเอามาเล่นและไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองจึงทำให้เด็กนั้นที่เล่นเกิดอุบัติเหตุกันอย่างมาก

และโคมลอยฟ้าเมื่อก่อนหน้านั้นเคยมีการนิยมอย่างมากในการลอยกระทงแต่ด้วยว่าการที่เรานั้นปล่อยโคมนั้นเวลาที่ไปตกนั้นเคยไปตกที่กองหญ้าแล้วทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างง่ายบางครั้งก็ไปตกที่บ้านเรือนจึงทำให้ไม่มีโคมลอย แต่ว่ามีเพียงแค่การลองกระทงอย่างเดียวและก็แข่งขันการประกวดกระทงสวยงามในแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลกัน แต่ประเพณีลอยกระทงก็ไม่เคยศูนย์หายไปไหนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

เรื่องราวของประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีนี้เป็นประเพณีของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว

เหมือนกับมีเรื่องเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านของคนอีสานเรื่องพระยาคันคากเรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง  การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านนั้นมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนนั้นตกถูกต้องตามฤดูกาลเป็นความเชื่อและความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดนั้นไม่จัดตั้งงานบุญบั้งไฟบูชาฝนนั้นก็จะไม่ตกตามฤดูกาลและอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านนั้นได้ บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ทำกันเดือนหกหรือว่าเดือนพฤษภาคมของทุกปีความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่ามนุษย์  โลกเทวดา และโลกมนุษย์

เพราะว่ามนุษย์นั้นอยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การรำผีฝ้าเป็นตัวอย่างแสดงออกทางด้านการนับถือเทวดา และเรียกเทวดาว่า แถน เมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่า ฝน ฟ้า ลม เป็นอิทธิพลของแถน หากทำให้แถนโปรดปราน มนุษย์ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือว่าส่งสัญญาณว่าเรานั้นเป็นความภัคดี ทำให้ชาวอีสานจำนวนมากเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถน

จึงเป็นเรื่องเล่าขนานมาจนถึงทุกวันนี้แต่ความเชื่อนี้ยังไม่พบแน่นอน นอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือ เรื่องพญาคันคาก หรือว่าคางคก พญาคางคกได้รบกับพญาแถนแล้วชนะทำให้พญาแถนนั้นบันดาลฝนลงมาตกยังโลกมนุษย์ ซึ่งคำว่าบั้งไฟ ในภาษาถิ่นอีสานมักจะสับสนกับคำว่า  บ้องไฟ แต่ที่ถูกนั้นเรียกว่าบั้งไฟ ดังที่ เจริญชัย ดงไพโรจน์ ได้อธิบายความแตกต่างของคำทั้งสองไว้ว่า

บั้ง หมายถึง สิ่งที่เป็นกระบอก เช่น บั้งทิง ที่สำหรับใส่น้ำดื่ม หรือว่ากระบอกข้าวหลาม แบบนี้เป็นต้น ในทางศาสนาพุทธนั้นบุญบั้งไฟนั้นจะฉลองและบูชาในวันวิสาขบูชา กลางเดือนหก มีการทำดอกไม้ไฟแบบต่างๆทั้งไฟน้ำมัน ไฟธูปเทียนและดินประสิว

ส่วนประกอบของบั้งไฟ  

 1.  เลาบั้งไฟ  เลาบั้งไฟคือส่วนประกอบที่ทำหน้าที่บรรจุดินปืน มีลักษณธเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาว มีความยาวประมาณ 1.5 -7 เมตร ทำด้วยลำไม้ไผ่
 2.  หางบั้งไฟ  หางบั้งไฟนั้นเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นคอยบังคับทิศทางบั้งไฟให้ยิงขึ้นไปในทิศทางตรงและสูงซึ่งต่อมานั้นหางนั้นได้พัฒนาเป็นหางเหล็กและ หางท่อนไม้ติดกันหางท่อนเหล็กมีลักษณะเป็นท่อนกลม  
 3. ลูกบั้งไฟ  เป็นลำไม้ไผ่ที่นำมาประกอบเป็นเลาบั้งไฟโดยมัดรอบลำบั้งไฟลำหนึ่งจะประกอบด้วยลูกบั้งไฟประมาณ 8-15 ลูก ขึ้นอยู่กับขนาดของบั้งไฟ  เดิมลูกบั้งไฟนั้นมีชื่อเรียกตามขนาดและตามลำดับขนาดใหญ่เล็กก็ได้แก่ ลูกโอ้ ลูกกลาง ลูกนาง และลูกก้อย ลูกบั้งไฟช่วยให้รูปของบั้งไฟ กลมเรียวสวยงาม นอกจากนี้ลูกบั้งไฟยังเป็นผิวไม่เรียบสวยเรายังเอามาตกแต่งลวดลายติดกระดาษให้สวยงามได้

ประวัติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีวัดบางกระบือ

เรื่องเล่าและประวัติที่เกี่ยวกับผีวัดบางกระบือมีดังนี้

สำหรับเรื่องผีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นเรื่องนี้มีความเชื่อกันมานานมากแล้วว่าวิญญาณตายโหงนั้นเฮี้ยนมาก

หากว่ายังไม่เจอภพภูมิที่ดีก็จะอยู่กับที่จะไม่ไปไหนก็จะคอยหลอกคนทั่วไปที่ดวงไม่ดีให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับความอันตรายแล้วแต่ความหนักเบาของคนที่ถูกหลอกเหตุการณ์การนี้เกิดขึ้นที่วัดบางกระบือแถวนั้น

เขาคุยกันว่าผีนั้นดุมากนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นพนักงานที่มีระดับเขามักชอบกลับบ้านตอนดึกๆเสมอเพราะถือว่าไม่กลัวผีสะอย่างคืนนั้นได้กินเหล้าเมาพอสมควรเดินสูบบุหรี่ผ่านต้นไม้ที่มีผีดุต้นหนึ่งก้ได้มองดูว่ามีใครรอบๆหรือป่าวจากนั้นก้ได้เดินผ่านไปและมีเสียงเรียกนายศักดิ์ว่าพี่ๆขอบุหรี่หนึ่งตัวที่นี่หนาวจัง

นายสมศักดิ์ก็ตกใจอยู่พักหนึ่งเมื่อกี่ยังไม่มีใครเลยแล้วมันมาจากไหนว่ะเร็วจังจากนั้นก็ได้ส่งบุหรี่พร้อมจุดไฟให้นายสมศักดิ์มองไปเห็นเลือดไหลแสกผมของเขาไหลลงมาที่แก้มสมศักดิ์ถามกลับว่าไปโดนอะไรมาชายคนหนึ่งได้ตอบผมโดนโจรแถวนี้ทำร้ายมันคิดว่าผมเป็นสายให้ตำรวจพอคุยกันเสร็จนายสมศักดิ์ได้เดินกลับและได้หันกลับไปมองก็ไม่เห็นจึงทำให้นายสมศักดิ์นั้นขนลุกวิ่งตาตื่นเข้าบ้าน

จากนั้นก็ได้เล่าให้เมียฟังอ่าวพี่โดนกับเขาด้วยหรอ

ไอนั่นมันเป็นขี่ยาเล่นยาไปเยอะเกิดอาการหลอนจึงคิดว่าใครนั้นไล่ฆ่ามันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ปีนต้นไม้ต้นนั้นแล้วกระโดดลงมากระแทกกับขอบถนนหัวแตกคอหักเมื่อ7วันที่แล้วดีนะที่ยังโดนน้อยคนอื่นโดนต่อหน้าให้เห็นแบบคอหักต่อหน้าจากนั้นก็ไปรสน้ำมนต์และได้เอาบุหรี่หนึ่งซองและไม้ขีดไฟเอาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วเรียกให้มารับบุหรี่

จากนั้นมานายสมศักดิ์ก็ถูกลอตเตอรี่4ใบรวดเขาบอกว่าผีให้โชคหลังจากที่ผีนั้นได้มาหลอกเขาต่อมาอีกคนซึ่งเป็นผู้กำกับเนตนารี่แห่งหนึ่งในพายนกต้องไปรวมงานทั้งจังหวัดจึงออกไปถึงทางออกบ้านตั้งแต่ตี4พอเข้าโค้งบางแสนก็เห็นรถจักรยานยนต์ล้มระยะต่อหน้าก็เลยเหยียบเบรคแล้วหักหลบและมีรถที่สวนมาก็หักหลบอีกครั้งจนรถเกือบตกถนน

เสียงคนที่ขับรถสวนมาด่าดังตามหลังมาพอตั้งสติได้ก็ได้หันไปมองกระจอกหลังก็ไม่เห็นจะมีรถจักรยานยนต์ที่ล้มเลยสักคันไม่แน่ใจก็เลยจอดรถแล้วลงไปดูไกล้ๆก็ไม่เห็นจะมีความผิดปกติอะไรจึงได้กลับวขึ้นรถไปพอเข้ารวมอบรมพักกินข้าวก็เล่าให้ผู้กำกับเนตรนารีฟังว่าโดน ผี หลอกคนที่เป็นชาวชลบุรีก็ อ้อ โค้งผีสิงที่แถวบ้างแสนอะหรอเขาโดนกันประจำที่หักหลบออกไปแล้วชนกับสิบล้อก็มีตรงนั้นชอบมีรถมาแข่งรถและล้มตายมันก็เลยหลอกคนตอนดึกๆเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุหากตายแล้วจะได้มาอยุ่แทนมัน

เส้น พื้นฐานองค์ประกอบของการออกแบบ

 

พวกเราต่างวาดฝันการออกแบบมากมายต่างๆนาๆกันไปจนบางทีอาจจะลืมไปว่าการออกแบบนั้นเป็นอะไรที่เฉพาะทางแล้วก็มีพื้นฐานที่ควรรู้และฝึกฝนกันให้ชำนาญเสียก่อน

เราว่ามาถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยคือเรื่อง เส้น

การวาดเส้นหรือการใช้เส้นอะไรก็แล้วแต่นั้นควรจะทำโดยมีเส้นที่เหมาะสมกับแบบนั้นๆ

เพื่อให้เป็นความเหมาะสมที่ไม่ขาดไม่เกินจนเกินไปเส้นมีหน้าที่และความสำคัญยังไงบ้าง ก็บอกได้เลยว่า ถ้าไม่มีเส้นก็คงไม่มีการออกแบบเกิดขึ้น เส้นนั้นหน้าที่หลักก็คือให้เห็นถึงการแบ่งเขตของงานออกจากกันเป็นส่วนๆตามที่นักออกแบบอยากให้เป็น

แล้วเส้นแต่ละเส้นก็มีน้ำหนักหรือรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แล้วน้ำหนักและรูปแบบเหล่านั้นก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอารมย์ของงานออกแบบนั้นๆได้ เช่นเส้นโค้งก็สามารถทำให้ดูอ่อนไหวลงได้ ความโค้งที่มีน้ำหนักเส้นที่ลงหนักเบาไม่เท่ากันนั้นก็สามารถสร้างความพริ้วไหวให้กับงานออกแบบ

 

เส้นตรงที่หักเหลี่ยมก็แสดงให้ถึงงานออกแบบที่แข็งแรงและมีรูปทรงที่แน่นอน หรือจะเป็นรูปแบบของเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นลงน้ำหนักหรือเส้นที่ขนาดเท่ากันตลอดเส้น

จนไปถึงเส้นปะต่างๆที่ช่วยให้เขาใจถึงขอบเขตของการออกแบบต่างๆ เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกแบบจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัย

เพราะการที่นักออกแบบคิดอะไรได้ก็คงต้องวาดเส้นลงบนกระดาษก่อนเป็นอันดับแรกอะนะ แล้วถ้าลากลงไปด้วยความรู้สึกมั่วไม่มีพื้นฐานเรื่องเส้น ก็จะไม่สามารถสื่ออารมย์ของงานออกแบบนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่

เรื่องเส้นนี้เราจะเห็นความสำคัญได้อย่างง่ายๆกับงานวาดการ์ตูน การ์ตูนเรืองไหนใช้รายเส้นดีแล้วมีแบบแผนในการสื่ออารมณ์ลงบนเส้นแล้ว

คนอ่อนก็จะรู้ได้ทันทีแล้วก็ติดหนึบไปเลย ต่างจากการ์ตูนที่มีรายเส้นแข็งทื่อ คนอ่อนก็จะรู้สึกอ่านไม่ค่อยถึงอารมณ์แล้วก็เลิกอ่ายไปในที่สุด

เช่นเดียวกับการออกแบบเพื่อไปพรีเซ้นงาน ถ้ารายเส้นสวยดูมีอารมณ์ก็อาจจะเป็นผลดีต่างการพรีเซ้นได้นั้นเอง

David Fincher หนึ่งในสุดยอดผู้กำกับของฮอรีวูด

นักกำกับหนังฝีมือสุดจะเก๋าและเจนจัดในวงการฮอรีวูดอย่างมาก

ผู้กำกับคนนี้สร้างชื่อเสียงก่อนใครๆมานานเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งหนังที่เป็นไตรภาคหรือว่าหนังที่มีจักรวาลอันยิ่งใหญ่หลายภาคต่อหลายภาคแต่เขานั้นทำหนังที่เรียกว่าเรื่องเดียวไม่มีภาคต่อโดยทำมาได้เป็นตำนานเกือบทุกเรื่องเลยทีเดียว แต่ละเรื่องที่เขากำกับนั้นล้วนเป็นหนังคุณภาพที่ได้เข้าชิงหลายๆร่างวัลแล้วก็ทุกเรื่องที่ได้เขาฉายก็ทำลายสถิติตอนนั้นอยู่เสมอๆ

 

ประสบการณ์ของเขานั้นค่อนข้างเยอะ

จึงทำให้หนังหลายๆเรื่องที่สร้างตำนานให้กับเขานั้นเป็นหนังที่วัยรุ่นบางคนอาจจะไม่ได้ดู แล้วอีกหลายๆเรื่องดูจะเป็นหนังสะเทือนขวัญ มีแง่คิด มีป่นในหนังเยอะดูแล้วต้องคิดเยอะพอสมควร เลยทำให้เป็นเฉพาะบางกลุ่มในการดูหนังของเขา

 

แต่นั้นก็ต้องเรียกว่าเจาะกลุ่มได้โหดที่สุดเลยก็ว่าได้โดนใจผู้ติดตามผลงานเขาทุกเรื่องอย่างเรื่องที่เป็นตำนานเลทติ้งดีระดับต้นๆของหนังทุกเรื่องบนโลกอย่างเรือง Fight Clubที่สร้างกระแสทั้งในโลกภาพยนต์แล้วยังสร้างเป็นกระแสการต่อสู้ Fight Clubตามท้องถนนขึ้นจริงๆด้วยซ้ำยาวมาจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นกีฬาสีเทาที่นิยมอย่างมากด้วยตัวเนื้อเรื่องที่สุดโต่งแล้วก็หักมุมสุดๆอีกด้วย

 

แล้วเขาก็ได้โอกาสในการสร้างหนังภาคต่อระดับตำนานหนังเอเลี่ยน อย่าง Alien ภาค3 ซึ่งทำให้ผู้ที่เป็นแฟนคอหนังเอเลี่ยนถูกอกถูกใจเป็นอันมากยังมีหนังยุคใหม่ที่สร้างกระแสได้ดีพอสมควรเช่นกันนะ อย่างเช่นหนังเรื่อง The Social Network หนังชีวะประวัติของเจ้าพ่อโซเชียลผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนี้อย่างผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊คตามาร์ค ซักเคอเบิร์ก นั้นเอง ซึ่งก็มีกระแสตอบรับด้านลบบ้างละนะ

 

แต่เอาจริงๆถือว่าเป็นหนังที่สร้างแรงบรรดาลใจให้ใครหลายๆคนใช้ได้เลยแล้วล่าสุด

เขาก็ได้สร้างหนังที่เรียกได้ว่าทุบบทบาทและเนื้อเรื่องแนวโหดๆได้เป็นอย่างมาก เล่นซะตะลึงไปทั่ววงการภาพยนต์อย่างเรื่อง Gone Girlที่ทำให้รู้ว่าผู้หญิงสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดความเคลียดแค้น

การส่งแทงไก่ชนไทย ไปสู่ต่างประเทศ

ไก่ชนถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เพราะเป็นสัตว์ที่นิยมมากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศไก่ชนก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีสถิติเป็นตัวเลขของกรมปศุสัตว์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน วันนี้ทางเว็บไซต์เกี่ยวกับ แทงไก่ชนไทย จึงมีแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการนำไก่ชนส่งออกนอกประเทศมาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจได้บ้าง

สำหรับการดำเนินการล่วงหน้าในการนำไก่ชนส่งออกมีดังนี้

 • หากท่านต้องการนำไก่ชนส่งออกไปยังประเทศใด ให้ท่านติดต่อกับประเทศนั้นๆเสียก่อน เพื่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ เพราะกฎระเบียบเงื่อนไขของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลก่อนการส่งไก่ชนไป มิเช่นนั้นอาจจะผิดกฎระเบียบของประเทศที่เราต้องการจะส่งไปก็เป็นได้
 • หากท่านได้เงื่อนไขหรือกฎระเบียบมาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านมาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ที่ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์จะได้ดำเนินการตรวจสอบโรคของสัตว์ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอื่น ๆตามเงื่อนไขที่ประเทศปลายทาง ที่กำหนดให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความประสงค์ของประเทศปลายทางนั้น
 • สำหรับผู้ขออนุญาตินั้นจะต้องยื่นคำร้องขอนำสัตว์ออกนอกประเทศด้วยตนเองและควรไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนนำไก่ชนออก ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด ณ ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศประจำท่าออกนั้น และพร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
 • ถ้าหากว่าไม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อม แบบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาด้วย ในกรณีที่สัตว์จะนำออกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด หรือได้รับการทดสอบโรคระบาดแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนำหลักฐานการฉีด วัคซีน หลักฐานการทดสอบโรค มาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้องต่อสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ เพื่อพิจารณาอนุญาตนำออกราชอาณาจักรด้วย
 • ผู้ขออนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ตามแบบฟอร์มของกรมปศุสัตว์ และแนบ ใบแสดงราคาสัตว์มาด้วยทุกครั้ง ผู้ขออนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาราจักรต้องเขียนชื่อผู้ส่งออกและผู้รับปลายทางเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือเดินทางเพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบรับรองสุขภาพสัตว์

 

สำหรับการนำออกนั้น เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกหนังสือใบอนุญาตนำออกฯ (แบบ ร.9) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ ( Health Certificate) ฉบับภาษา อังกฤษให้ผู้ขออนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ของประเทศปลายทาง ผู้ขออนุญาตนำออกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่เรือสินค้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง โดยนำเอกสารหนังสือใบ อนุญาต (แบบ ร.9) ของกรมปศุสัตว์ไปแสดง ผู้นำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำออกฯ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499

ขั้นตอนการส่งสัตว์เลี้ยงออกนอกราชอาณาจักร

 • สิ่งแรกที่ควรทำคือ ยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1)
 • ต่อจากนั้น ควรตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการเดินทางไม่เกิน 2-3 วัน ด่าน ฯ
 • ออกใบอนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (HEALTH CERTIFICATE)
 • คำแนะนำ ในการยื่นคำร้องขออนุญาตส่งสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ควรมีเอกสารประกอบดังนี้
 • สำเนาพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์ สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินพิธีการส่งออก
 • สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (RABIES VACCINATION CERTIFICATE)

สำหรับใน กรณีสุนัข แมว ส่งออก ถ้าเป็นนก หรือสัตว์ชนิดอื่น ต้องมีเอกสารรับรองการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือคำยินยอมให้ส่งออกได้จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และหรือมีเอกสาร CITES กำกับ

gclubแฟนคลับปีศาจแดง

gclubแฟนคลับปีศาจแดง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม แต่การที่เรามีความชอบส่วนตัวนั้นต่างกัน และวันนี้นเราจะมาพูดถึงปีศาจแดงพร้อมปล่อยยานาไซแถมจ้องรอยส์เสริมทัพ

สื่อต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะ ยานาไซ ปีกทีมชาติเบลเยียมให้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ให้มาเซ็นต์สัญญายืมตัว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสุดยอดสโมสรแห่ง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาพูดผ่านนักข่าวว่าเตรียมปล่อยนักเตะประสบการณ์โชกโชนอย่าง อั๊ดนาน ยานาไซ ที่เป็นปีกทีมชาติเบลเยียมให้กับสโมสรกัดยักษ์ใหญ่อย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในแบบยืมตัวซึ่งตอนนี้ทาง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ให้ความสนใจที่จะดึงตัวอั๊ดนาน ยานาไซเข้าร่วมทีมเพื่อสร้างความแกร่งให้กับทีม เพื่อมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมปีศาจแดง หลังจากที่มีข่าวว่าปีศาจแดงพร้อมปล่อยตัวอั๊ดนาน ยานาไซ ที่เป็นปีกทีมชาติเบลเยียมให้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในการสัญญาแบบยืมตัวนักฟุตบอลไปเสริมความแข็งแรง

จากนั้นก็พร้อมที่จะเตรียมเปิดการเจรจากับเสือเหลืองเพื่อที่จะขอตัวนักเตะที่มากประสบการณ์อย่างมาร์โค รอยส์ เพลย์เมกเกอร์นักเตะคนเก่งให้มาทดแทนอั๊ดนาน ยานาไซ ก่อนที่จะปล่อยให้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยืมตัวไปเตะกับผีแดงเรียมปล่อย ยานาไซ ไปเล่นให้ ดอร์ทมุนด์ ในเรื่องของตลาดการซื้อขายนักฟุตบอลและเตรียมคุยกับรอยส์ มาร่วมเสริมความแข็งแกร่งหลังจากที่มอง รอยส์ ให้มาเป็นนักเตะ ซึ่งเขาเก่งมาก ล่าสุดโชว์ฝีเท้าได้อย่างน่าประทับใจ

เขาทำผลงานได้ดีไม่แพ้ อั๊ดนาน ยานาไซ ซึ่งใช้ทดแทนได้อย่างดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านปีศาจแดงได้เตรียมการทาบทาม มาร์โค รอยส์ ให้เข้ามาร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมผีแดง ตอร์เรสยอมรับทีมตราหมีแพ้ทีมต่างดาวเป็นเพราะเมสซี่ เฟอร์นานโด ตอร์เรส นักเตะกองหน้าคนเก่งของแอตเลติโก้ มาดริด และยังพูดว่า เมสซี่ ดาวยิงคนเก่งของทีมบาร์เซโลนา เหมือนเขาเป็นพระเอกของเกมการแข่งขันนี้

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gclub

website: https://www.g-club.club/

line : g_club