ประเพณีทางภาคเหนือ

กุมภาพันธ์ 14, 2020 by Tagged with:
Posted in: ประเพณี

ประเพณียี่เป้ง

ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานซึ่งโดยในปัจจุบันประเพณียี่เป้งยังคงเป็นประเพณีที่ยังมีการสืบทอดและได้จัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน121ของทุกปี สำหรับประเพณีไหว้พระธาตุซ่อแฮ  พระธาตุซ่อแฮเป็นปูนทัศนียาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญในส่วของจังหวัดแพร่ซึ่งได้ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านั้นเอง

ประเพณีปอยแก้ว หรือ ประเพณีปอยน้อย คือ

สำหรับประเพณีปอยแก้ว ปอยน้อยนั้นถือว่าเป็นประเพณีบวชเณรของเด็กๆในทางภาคเหนือซึ่งจะมีการจัดงานสำหรับบวชเณรนี้ในช่วงเดือน5-8เหนือหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเมื่อได้มีจำหนดในวันบวชที่แน่นอนแล้วทางด้านพ่อและแม่ก็จะจัดหาเครื่องอัฐบริขารสำหรับในส่วนคนที่จะบวชนั้นก็จะต้องไปเป็นลูกศิษย์วัดหรือว่าเป็นภาษาพื้นเมืองก็เรียงว่าขะโยมวัดนั้นเอง

ประเพณีตานตุง

ซึ่งเป็นการทำทวายพระบูชาของชาวล้านนาและยังถืออีกว่าเป็นการทำบุญอุทิศบุญส่วยบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือจะทวายเพื่อเป็นปัดใจส่งผลบุญกุศลนั้นให้แก่ตนเองเอาไว้ในชาติหน้าและด้วยความเชื่อที่ว่าหากว่าได้ตายไปแล้วนั้นก็จะได้เกาะยึดชายตุงเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เพื่อให้หลุดพ้นจากขุมนรกสำหรับวัดที่ได้ทวายตุงนั้นจะนิยมทำกันในช่วงของวันสุดท้ายของในวันสงกรานต์ทั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับประเพณีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วและเป็นความเชื่อของทางหมู่บ้านแห่งนี้สำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ในช่วงของวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ได้เลย

ประเพณีภาคใต้   ประเพณีชักพระหรือลากพระ

ซึ่งเป็นประเพณีของชาวภาคใต้และจะปฏิบัติทำกันในช่วงวันออกพรรษาในวันแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งได้มีความเชื่อกันมาว่าครั้งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อไปโปดพระมารดาและพอมาถึงในช่วงออกวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ซึ่งทำให้ชาวบ้านต่างก็พากันดีอกดีใจกันเป็นอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นประเพณีของทางภาคไหนก็ตาม หากเรานั้นมีการสืบทอดที่ดี ประเพณีต่างๆเหล่านั้นก็มักจะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยที่ไม่มีการเสื่อมถอย แต่หากเรานั้นรักษามันไว้ไม่ดีก็จะส่งผลให้เราเสียประเพณีหรือวัฒนธรรมของเราได้นั่นเอง เพราะถือได้ว่าเป็นการปล่อยปะละเลยเกี่ยวกับเรื่องที่มันสำคัญๆ