ประวัติเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน เมืองในอดีตก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่


ประวัติเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน  ที่จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันตรงบริเวณที่อำเภอเชียงแสนมีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งณปัจจุบันนี้เราเรียกเขาดังกล่าวว่าดอยตุง   ในปัจจุบันนี้ดอยตุงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่ดอยตุงแห่งนี้เป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปีแต่ในสมัยอดีตกาลนั้นที่ดอยตุงแห่งนี้ยังไม่ได้มีการเรียกขานกันว่าดอยตุงแต่ที่นี่เคยเป็นเมืองมาก่อนซึ่งเมืองนี้มีชื่อเรียกว่าหิรัญเงินยวงเชียงแสนโดยเมืองนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1181

            มีตำนานพูดถึงเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนเอาไว้ว่าในช่วงนั้น พื้นที่ที่เคยเป็นเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน

นั้นยังไม่มีกษัตริย์คอยดูแลและปกครองเมือง ชาวบ้าน พากันอยู่อาศัยและปกครองกันเอง  มีอยู่วันหนึ่ง กษัตริย์ ของเมืองอื่นๆ จำเป็นต้องมารวมตัวกันเพื่อประชุมกัน โดยหัวข้อที่จะคุยกันนั้นเป็นเรื่องของการอยากตัดศักราชใหม่  แต่เนื่องจากที่ เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน ไม่มีหัวหน้าหรือเจ้าเมืองปกครอง  ทำให้พระยาอนิรุทธิ์

             จึงได้ไปทำการติดต่อร้องขอจากพระอินทร์ ว่า อยากให้ส่งใครก็ได้ช่วยมาปกครอง เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน แห่งนี้หน่อย ซึ่งในขณะนั้น เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน ยังไม่ได้มีการตั้งชื่อว่าเป็นเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน นี้เลย หลังจากที่พระอินทร์ ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ จึง ได้สั่งให้ พระยาลวจังกราช  ลงมาข่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการมาทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ คอยปกครองเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน แห่งนี้นั่นเอง 

         ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากษัตริย์ที่ปกครองเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนนั้นก็คือเทพที่พระอินทร์ส่งมาดูแลชาวบ้านโดยมีการเล่าว่าในช่วงที่พระยาวลจังกราช เสด็จลงมาจากสวรรค์ นั้น องค์ที่พาบริวารของพระองค์และพระมเหสีของพระองค์ลงมาด้วยซึ่งตอนที่ลงมานั้นชาวเมืองทุกคนต่างก็เห็นว่าพระองค์พากันเดินลงบันไดซึ่งเป็นบันไดสีเงินจากสรวงสวรรค์ลงมาที่บริเวณยอดดอยของดอยตุง  ดังนั้นชาวเมืองจึงพากันเรียกขานเมืองนี้ว่าเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนนั่นเอง   และหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนผู้ปกครองเมืองมากมายหลายพระองค์ตั้งแต่พญาลาวเม็ง    จนมาถึงพระยามังรายและมีการสร้างเป็นเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาในช่วงสมัยของพญามังรายนั่นเอง

          อันนี้เป็นประวัติความเป็นมาที่มีการเล่ามาเป็นตำนานก่อนที่จะมีการสร้างเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน ซึ่งแน่นอนว่านี่คือตำนานบรรพบุรุษของพระเจ้ามังรายเลยก็ว่าได้

 

สนับสนุนโดย.   gclub สมัครสมาชิก