ขั้นตอนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา


           หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะ  ได้ออกมาจากปราสาทที่พระองค์เคยอาศัยอยู่ และมาออกบวช เดินทางไปศึกษาหลักธรรมคำสอนตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์คิดว่าจะสามารถช่วยให้พระองค์ พ้นทุกข์ได้แล้วนั้น ในที่สุด พระองค์ก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่ทำให้พระองค์พ้นจากความทุกข์ได้ นั่นก็คือการที่พระองค์ ใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางนั่นเอง  ซึ่งหลังจากที่พระองค์สามารถที่จะทำได้แล้ว ก็ทำให้ในที่สุด เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุ ขั้นสูงสุดเป็นโสดาบัน และกลายมาเป็นพระพุทธเจ้า อย่างในปัจจุบันนั่นเอง 

      แต่การที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเดินทางไปทุกที่ เพื่อจะไปช่วยสอนให้กับบุคคลที่พระองค์เคยรู้จักนั้นได้พ้นทุกข์ตามไปด้วย ซึ่งในตอนแรกพระองค์เดินทางไปหาพระอาจาย์ แต่พระอาจารย์ก็เสียชีวิตก่อน หลังจากนั้น พระพุทธเจ้าก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ซึ่งที่นั่นจะมีเหล่าปัญจวัคคย์อยู่อาศัย ซึ่งปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนนี้เคยรับใช้ พระพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้น นั่นก็คือ ท่าน โกณฑัญญะ นั่นเอง  ซึ่งตามตำราเรียนระบุเอาไว้ว่า เขาคือคนแรกที่มีดวงตาเห็นธรรม  

    และแน่นอนหลังจากที่มีการเผยแพร่คำสอนนี้ให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนจนบรรลุกันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงเผยแพร่ หลักธรรมคำสอนไปให้กับคนอื่นอื่นอีกมากมาย  ซึ่งต่อจาก ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า พระองค์ก็เดินทางไปสอน ยสกุลบุตรและเพื่อนเพื่อนของเขา  ซึ่งรวมทั้งหมดแล้ว 60 คนและได้มีการบวชจนได้พระสงฆ์มาอีก 60 รูป และในที่สุดพระสงฆ์ทั้ง 60 รูปนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อีกเช่นเดียวกัน 

       แน่นอนว่าพระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงหยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะพระองค์มีความหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะให้ทุกคนบนโลกใบนี้พ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ด้วย จึงได้มีความคิดจะเผยแพร่คำสอนนี้ออกไปให้กับคนอื่นอื่น ดังนั้น พระองค์จึงได้เรียกสาวก ทั้ง 60 รูปนี้มารวมตัวกัน และบอกให้พระสงฆ์ทั้ง 60 รูป ให้แยกย้ายกันไปเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์  ซึ่งพระสงฆ์ 60 รูปต้องไปทั้งหมด 60 ที่ ไปกันคนละที่ ไม่ให้ไปที่ซ้ำกัน เพื่อที่คำสอนของพระองค์นั้นจะได้มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นวงกว้าง 

   ส่วนตัวของพระพุทธเจ้าเองนั้นพระองค์ก็เดินทางไปแสดงธรรมเช่นกัน โดยเลือกที่จะไป ที่ตำบลอุรเวลา  เสนานิคมนั่นเอง และเมื่อมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆก็มีคนเลือมใส่ศรัทธากับของสอนของ พระพุทธเจ้า เป็นจำนวนมาก ในที่สุด พระพุทธเจ้า จึงได้อนุญาตให้กับสาวกของพระองค์ที่พระองค์ได้บวชให้แล้ว สามารถบวชให้กับคนอื่นอื่นต่อต่อกันไปได้  ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา นั่นเอง 

 

 

สนับสนุนโดย   แทงบอลออนไลน์ ภาษาไทย