แนวเพลงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป


ยุคสมัยถือว่าเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่องราวที่หลายอย่าง แม้แต่แนวเพลงนั้นยุคสมัยก็เป็นตัวกำหนดได้ ดังนั้นแล้วเมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่จะเปลี่ยนตามไปก็คือแนวเพลงนั่นเอง ซึ่งแนวเพลงเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นนั้นก็อาจจะมีการรับฟังอยู่จากคนบางกลุ่มส่วนแนวเพลงใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมในการฟังและได้รับความนิยมในการต่อยอดหรือในการพัฒนาแนวเพลงเหล่านั้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นไปนั่นเอง

แนวเพลงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีการพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลด้วย ทำให้ในปัจจุบันนี้นั้นจึงมีแนวเพลงที่แปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เพราะด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำมาผสมผสานและดัดแปลงให้เกิดเป็นเพลงและดนตรีแนวใหม่ๆขึ้นได้ด้วยนั่นเอง

ซึ่งแนวเพลงและดนตรีที่น่าสนใจนั้นก็มีมากมายเรามาดูกันว่าในแต่ละยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวเพลงและดนตรีไปแนวทางใดบ้างและแต่ละยุคนั้นแนวเพลงแบบไหนที่ได้รับความนิยมและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นๆ

การฟังเพลงและดนตรีเริ่มเป็นสิ่งที่มีการสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราในช่วงยุค 60 ช่วงนั้นถือว่าเป็นการเกิดขึ้นของแนวเพลงและดนตรีแนวใหม่มีความแปลกใหม่และแตกต่างออกไปจากแนวเพลงและดนตรีในยุคก่อนที่ฟังแล้วรู้สึกน่าเบื่อ ซึ่งเมื่อมีการเกิดขึ้นของแนวเพลงที่ใหม่และน่าสนใจทำให้คนเราในยุคนั้นอยากที่จะฟังเพลง

และเอาการฟังเพลงหรือเสพดนตรีนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยนั่นเอง โดยในช่วงยุค 60-70 นั้นแนวเพลงและดนตรีที่ได้รับการสนใจและเป็นที่ยอมรับมีผู้คนฟังเป็นจำนวนมากก็จะเป็นเพลงและดนตรีแนวร็อค

ซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ได้เป็นเพลงและดนตรีแนวร็อคสะทีเดียว แต่มีการผสมผสานการร้องเพลงและดนตรีในแวต่างๆเข้าไปด้วย เพื่อให้เพลงนั้นมีความเบาลงทำให้เพลงในแนวร็อคนุคนั้นสามารถฟังได้ง่ายขึ้น โดยยุคนั้นก็จะเน้นเป็น ป๊อปร็อค แจ๊สร็อค โฟล์คร็อค และ ดิสโก้เป็นต้น ซึ่งมีการการผสมผสานแนงเพลงและดนตรีเหล่านี้เข้าด้วยกันอีกด้วยทำให้เพลงในยุคนั้นมีความนุ่มนวลและสามารถฟังได้อย่างเพลิดเพลินและทำให้คนในยุคนั้นถือว่าหลงไหลในการฟังเพลงอย่างมาก 

หลังจากการฟังเพลงที่มีความร็อคแต่ผสมผสานด้วยความนุ่มนวลของแนวเพลงและดนตรีต่างที่มีการผสมผสาน เมื่อผ่านเข้าช่วงยุค 70ตอนปลายถึงยุค80ตอนต้นนั้นก็เริ่มมีการมาฟังเพลงแนว ร็อค เมทัลมากขึ้นเนื่องจากผู้ฟังอาจจะเบื่อความนุ่มนวลและหันมาฟังแนวร้อคที่มีความรุนแรงขึ้นมาหน่อยนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตามแนวเพลงและดนตรีร็อคนั้นเป็นแนงเพลงและดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวงการเพลงอย่างมากมาย แต่แนงเพลงร็อคนั้นก็ยังคงนำมาดัดแปลงและผสมผสานให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคด้วย

 

 

สนับสนุนโดย   เว็บคาสิโนเปิดใหม่