การวิจารณ์ผลงานทางด้านศิลปะ


ผลงานศิลปะเป็นผลงานที่เป็นการแสดงออกจากอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นแล้วผลงานที่แสดงออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นการวาด การระบายสีหรือแม้กระทั้งการปั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็ล้วนเป็นผลงานศิลปะที่อาจจะเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้ เนื่องจากสิ่งที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรคืได้มีการถ่ายทอดออกมานั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนบางกลุ่ม ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารร์ขึ้นมาได้นั่นเองและการวิพากษ์วิจารร์นั้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นการแสดงออกจากความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมผลงานเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการวิจารณ์นั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดหลักศิลปะแต่การวิจารณ์ผลงานศิลปะนั้นควรจะเป็นการวิจารร์อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลด้วย

สำหรับขั้นตอนในการวิจารย์ผลงานทางด้านศิลปะนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น5หัวข้อในการวิจารย์หลักๆได้แก่ ขั้นแรกคือขั้นตอนในการระบุข้อมูลของผลงาน ในขั้นตอนนี้นั้นผู้วิจารณษ์จะต้องมีการระบุข้อมูลโดยชัดเจนในการวิจารร์ว่า ข้มูลในสิ่งที่กำลังจะวิจารณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทผลงาน ชื่อผลงานที่จะทำการวิจารย์ ชื่อของศิลปินที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ขนาดของผลงาน เทคนิคที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์แม้กระทั่งวัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์ด้วย เมื่อทำการระบุข้อมูลเหล่านี้แล่วนั้น ผู้วิจารณ์จะทราบที่มาที่ไปของผลงานทำให้การวิจารร์นั้นเป็นไปอย่างซื่อตรงและมีเหตุมีผลมากที่สุด

ขั้นตอนการพรรณาผลงาน ในขั้นตอนนี้นั้นคือขั้นตอนในการบันทึกและจดจำภาพเหล่านั้นด้วยการมองเห็นหรือการใช้ตามองแต่ในการมองนั้นก็จะต้องใช้ความคิดควบคู่ไปด้วยว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือภาพอะไรและเป็นภาพลัการะแบบไหนมีการสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างน่าสนใจหรือไม่ เป็นต้น เมื่อเรามองเห็นอะไรแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นคำพูดและพรรณาออกมานั่นเอง

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องใช้ความชำนาญเพราะผู้วิจารร์นั้นควรนจะต้องรู้จักและจำแนกองค์ประกอลของศิลปะได้ จึงจะสามารถวิเคราะห์ในจุดนี้ได้ วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรและสิ่งนั้นมีความขัดแย้งหรือกลมกลืนกันมากเพียงใด ตามแบบความเป็นศิลปะหรือมไม่ซึ่งการวิเคราะห์นั้นก็แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ในด้านความสวยงามของศิลปะ ด้านของสาระของสิ่งที่ศิลปินนั้นสร้างสรรค์ สุดท้ายคือด้านอารมร์และความรู้สึก วิเคราะห์ว่าศิลปินนั้นต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมาจากผลงาน

ขั้นตอนการตีความหมาย ผู้วิจารณ์ผลงานสิลปะนั้นจะต้องตีความได้ว่าสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สื่อสารออกมาทางผลงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม เป็นต้น

ขั้นตอนในการประเมินผล ในขั้นนี้นั้นจะต้องนำสิ่งที่วิเคราะห์ในเบื้อต้นทั้ง4ข้อมารวมกันและประเมินผล ผลงานของศิลปินนั้นๆ มีการสรุปให้เห็นภาพว่าสิ่งใดเป็นข้อด้อยและสิ่งใดเป็นข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากผลงานนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวศิลปินอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ศิลปินนั้นได้รับรู้ความรู้สึกและความคิดเห็นจากคนภายนอกที่ได้ชื่นชมผลงานของตัวศิลปินนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    gclub ฟรีสปิน