ศิลปะให้อะไรกับเรา


หากพูดถึงเรื่องของศิลปะ แน่นอนว่าเราทุกคนก็ต้องนึกถึง ความสวยงามเป็นอย่างแรก เพราะความสวยงามอาจเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นความสวยงามด้านศิลปะ แต่หากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปะ ก็อาจจะมีมากมายหลายอย่างแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การวาดภาพ การแสดง การร้องรำทำเพลง ต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลที่จะสื่อไปในทางของศิลปะ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้สื่อออกมาอาจจะเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งเป็นการที่เราได้เป็นโอกาสให้ผู้คนต่าง ๆ ได้ออกมาแสดงความสามารถทางด้านศิลปะจากความคิดของตัวเองออกมา โดยสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยฝึกคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนได้รู้จักกับการได้สัมผัสกับความเป็นศิลปะที่แท้จริง และยังช่วยสอนให้เขาได้เรียนรู้กับการมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย หากถามว่าศิลปะนั้นให้อะไรกับเราบ้าง 

  • ศิลปะช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ศิลปะช่วยให้เด็ก หรือผู้ใหญ่ ได้แสดงความสามารถทางด้าน สติปัญญา ความคิด การรู้จักแสวงหาความรู้ และความความจำเป็นต้น 
  • ศิลปะช่วยพัฒนาร่างกาย ศิลปะจะช่วยพัฒนาทางด้าน หู ตา จมูก ปาก รู้จักคิด รู้จักฟัง รู้จักคุณค่าที่ดีต่อการพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ และศิลปะยังช่วยพัฒนาในส่วนของเซลล์ประสาทของมนุษย์ได้อีกด้วย จึงทำให้มนุษย์มีความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ศิลปะช่วยพัฒนาอารมณ์ ศิลปะช่วยทำให้สภาพจิตใจ และอารมณ์ มีความรู้สึกสงบ ทำให้มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยศิลปะจะช่วยให้ร่างกายของเราไม่เกิดอารมณ์วอกแวก แต่จะทำให้ร่างกายของเรามีพลังงานที่นุ่มนวล และมีความรู้สึกดีต่อตนเอง

ศิลปะในปัจจุบันนี้จะเป็นการพัฒนาให้ผู้ที่เรียนรู้ หรือผู้ที่ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าในในเรื่องของศิลปะ และมีความซาบซึ้งในเรื่องของศิลปะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 

  • ด้านดนตรี จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้ได้เข้าใจเกี่ยวองค์ประกอบ และองค์ความรู้ทางด้านดนตรี สามารถทำให้ผู้ที่เรียนรู้ได้มีการแสดงออกทางด้านดนตรี โดยจะถ่ายถอดความรู้สึกนั้นออกมาผ่านทางบทเพลง หรือดนตรี อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคุณค่าทางด้านดนตรีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
  • ด้านทัศนศิลป์ จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาผ่านทางจินตนาการ หรือเทคนิคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามรถคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์คุณค่าผลงานทางด้านทัศนศิลป์ได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ ศิลปะยังถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ โดยถูกสร้างขึ้นมาให้เกิดความสวยงาม และเป็นที่น่าจดบันทึกลงในประวัติศาสตร์ ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็ได้มีการสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub casino online มือถือ