งานศิลปะและสีในยุคบาโรก


ยุคสมัยแห่งงานศิลปะอีก 1 ยุคที่มีความเชื่ออย่างมากก็คือยุคบาโรกที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในผ่านงานศิลปะจำนวนมาก อย่างไรก็ตามแต่ละยุคแต่สมัยก็มีการผลิตรูปแบบของงานศิลปะที่ต่างกันภัยพบบุคคลต่างๆต้องการจะระบายอารมณ์หรือแสดงสุนทรียภาพตามยุคมันๆ ซึ่งอย่างไรก็ตามถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เริ่มมีการเรียนรู้ถึงหลักการในการใช้งานศิลปะต่างๆของแต่ละยุคสมัยเข้ามาพัฒนาการทำงานในการทำงานศิลปะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการทำงานต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

งานศิลปะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาดเขียนบนผืนผ้าใบ งานจิตรกรรมฝาผนัง เสาปูน คฤหาสน์ งานสถาปัตยกรรม รวมทั้งยังมีในส่วนของงานปั้นต่างๆ และในยุคปัจจุบันศิลปะได้ถูกพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปสู่โลกออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับทางด้าน Digital Art ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ซึ่งการนำศิลปะในยุคต่างๆมาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้

ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคสมัยจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถ้าพูดถึงในยุคของบาโรกหรือโรโกโก้ ก็คงต้องพูดถึงศิลปินชาวฮอลแลนด์หรือนิกายโปรเตสแตนต์ ที่ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลความเชื่อต่างๆในศาสนาต่างๆ เทพนิยายทางด้านประวัติศาสตร์นำไปสู่ถึงกิจกรรม บนขาหยั่ง ทั้งภาพวิวทิวทัศน์มากมายรวมทั้งภาพเหมือนต่างๆที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความสดใสหรือแม้แต่จะเป็นประติมากรรมอีกมากมาย

มีเสียงสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง อย่างไรก็ตามศิลปะในยุคบาโรกนี้ได้มีการพัฒนาศิลปะจากต่างโลกนี้อยู่ตลอดเวลาให้มีความเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและผลงานต่างๆได้ถูกพัฒนามาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาและศาสนาต่างๆ อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคต่างๆได้มีการพัฒนางานศิลปะต่างๆที่มีลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น

งานต่างๆที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะผู้คนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ในส่วนของงานศิลปะภาพวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่งานศิลปะต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกจัดแสดงว่าภายในอาคารเอมีหรือ Museum ต่างๆ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้มีบทบาทอย่างมากการใช้ชีวิตของผู้คนในงานเสพสุนทรียภาพ หรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆที่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนมีความเรียนรู้ในการใช้งานศิลปะต่างๆเพื่อสอดคล้องกับและพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

งานศิลปะจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ในยุคนั้นๆ นั่นเป็นสาเหตุที่ยุคสมัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของศิลปะที่มีความแตกต่างกันตามอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เว็บพนันไม่ผ่านไลน์