คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2021

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อศิลปิน

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานเหล่านี้รวมถึงการพัฒ […]

ความคลาสสิคของงานศิลปะในยุคสมัยต่างๆ

ในยุคสมัยต่างๆที่มีลักษณะของความคิดหรือความเชื่อที่ค่อน […]

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเมืองกับงานศิลปะ

การเมืองและงานศิลปะต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมั่นค […]

งูยักษ์มีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันจริงหรือไม่?

เนื่องจากนี้ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ของเราจะสรุปออกไปแล้วว่ […]

สงครามอียิปต์กับเปอร์เซีย

นอกจากนี้ที่กษัตริย์ฟาโรห์องค์เก่าได้ตายไปก่อนที่จะเกิด […]