คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2021

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเมืองกับงานศิลปะ

การเมืองและงานศิลปะต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมั่นค […]

งูยักษ์มีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันจริงหรือไม่?

เนื่องจากนี้ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ของเราจะสรุปออกไปแล้วว่ […]

สงครามอียิปต์กับเปอร์เซีย

นอกจากนี้ที่กษัตริย์ฟาโรห์องค์เก่าได้ตายไปก่อนที่จะเกิด […]