คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2021

งานศิลปะในการเยียวยาจิตใจผู้คน

การเปลี่ยนแปลงของผู้คนไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยวิธีการใช้ชีวิ […]

ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างศิลปะและสังคม

สังคมส่งผลให้รูปแบบงานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพรา […]

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ

ผลงานศิลปะต่างๆคือการที่จิตรกรสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดห […]

K Pop Camp

K Pop Camp เป็นโครงการในการสร้างตัวตนและปลุกปั้นความเป็ […]