คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2020

ศิลปะร่วมสมัยและงานดิจิตอล

ในยุคปัจจุบันที่งานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนสามารถเข […]

ยุคคริสเตียนและการทำงานปฏิมากรรม

ยุคคริสเตียนเป็นยุคที่ศาสนาและศิลปะมีการเกี่ยวเนื่องซึ่ […]

งานศิลปะและสีในยุคบาโรก

ยุคสมัยแห่งงานศิลปะอีก 1 ยุคที่มีความเชื่ออย่างมากก็คือ […]

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของลัทธิต่างๆทางสังคม

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็น […]