คลังเก็บหมวดหมู่: ศิลปะ

สาเหตุที่เราเล่นดนตรี

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้แน่นอนว่า  บ […]

สถาปัตยกรรมล้านนากับวัดโลกโมฬีและวัดลอยเคราะห์

สถาปัตยกรรม คือ ผลงานศิลป์ที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร […]

เครื่องมือในการทำงานในยุคปัจจุบันของศิลปะ

พูดถึงอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์มากมาย […]

ศิลปะกับรูปแบบงาน

  มีหลายเหตุผลในการเรียนรู้ศิลปะ การศึกษาเกี่ยวกับ […]

จุดกำเนิดและต้นตอของงานศิลปะต่างๆ

ย้อนกลับไปเมื่อ 30000 ปีที่แล้วก่อนคริสต์ศักราชเกิดอะไร […]

การเติบโตของงานศิลปะ

งานศิลปะผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะในยุค 90 หรือว่างาน […]

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความสำคัญของงานศิลปะ

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของผู้ค […]

ศิลปะคือการเปิดกว้างและการรับรู้สุนทรียภาพ

ศิลปะศาสนาและผู้คนต่างๆคือ สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่ […]

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อศิลปิน

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานเหล่านี้รวมถึงการพัฒ […]

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเมืองกับงานศิลปะ

การเมืองและงานศิลปะต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมั่นค […]